Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Zdravá výživacz

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Nabízíme Vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí virtuálního nákupního košíku. V případě jakýchkoliv dotazů ke zboží nás kontaktujte na e-mail: info@zdravavyzivacz.cz i v případě výměny nebo reklamace. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je automaticky přijata, o odeslání zboží budete informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Možnosti zaplacení zboží jsou: hotově při osobním odběru po předchozí domluvě, dobírkou či platbou předem na bankovní účet č. 670100-2212774146/6210

Zboží expedujeme každý den v pracovním týdnu. Expedice zboží proběhne v závislosti skladovosti zboží. Objednané zboží posíláme pomocí České pošty a.s. , Kurýrní služby, nebo si jej zákazník může vyzvednout na pobočce výdejního místa Zásilkovny (adresu výdejního místa je nutné napsat do poznámky při objednávce). V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Zákazník si vybere způsob dopravy i platby. Dodavatel nenese zodpovědnost za zvolenou variantu a případné poškození zboží dopravcem při dopravě díky nesprávně zvolenému způsobu dopravy zákazníkem.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu Alda21, Španielova 1256/63, 163 00  Praha 6 - Řepy, Česká republika. Náklady spojené s výměnou se dělí mezi kupujícím a prodejcem na půl.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel zákazníkovi během 14 dnů zboží bez udání důvodu vrátit - zboží však musí zákazník odeslat doporučeně na výše uvedenou adresu kompletní, nerozbalené, nepoškozené a to v limitu 14 dnů. V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat. Vrácené zboží musí být zcela v původním stavu. Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky a způsob finančního vypořádání (viz. níže). Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Situaci je možno řešit dvěma způsoby: - vrácením hodnoty vráceného zboží na účet/adresu do 10 dnů od obdržení daného zboží - zápočtem k následující objednávce (hodnota vráceného zboží bude odečtena od vaší následující objednávky).

STORNO OBJEDNÁVKY

Objednávku lze bezplatně stornovat do 24 hodin od objednání, nebo také po dohodě za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce. Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Za zboží poškozené při přepravě nenese internetový obchod Zdravá výživacz,  provozovaný společností Alda21 žádnou odpovědnost. Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen a případnou škodu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele. Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na: a) vady vzniklé běžným používáním b) nesprávným použitím výrobku c) nesprávným skladováním. Postup při reklamaci: 1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 2) zboží zašlete jako doporučený dopis nebo balík (ne na dobírku), ve vlastním zájmu pojištěný na hodnotu zboží na výše uvedenou adresu. Do zásilky uveďte důvod reklamace, Vaši adresu a kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace. Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní. Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení.

PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Pokud zákazník stornuje svou objednávku z E-shopu Zdravá výživacz po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady. Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, přepravní náklady, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např. neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové. Zákazníkovi bude automaticky účtován storno poplatek ve výši 100,- Kč. Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží. Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován. Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 100,- Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady. Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuálně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů řídíme zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě. Viz Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.